Next »
« Previous

आबेदन गर्नुहुने सबै साथिहरुलाई २०७५साल चैत्र २३ गते शनिबारको दिन मौखिक परीक्षा उपस्थित हुनुह


यस हस्पिटलमा सेवारत रही नागरिकको सेवागर्ने पबित्र मनसाय राखि आबेदन गर्नुहुने सबै साथिहरुलाई २०७५साल चैत्र २३ गते शनिबारको दिन मौखिक परीक्षा उपस्थित हुनुहुन शादर आमन्त्रण रहन्छ ।
ंपरीक्षअनिबाामा उपस्थित हुदा आफुले प्राप्त ंगरेको प्रमाण पत्रका सक्कलै प्रमाण हरु समाबेस गराउन पर्ने छ ।
 

Attachments#
No files